Povrat i reklamacije

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, molimo Vas da nam dostavite fotografije proizvoda, kako bismo Vam poslali ponovo Vašu narudžbu. Ukoliko ustanovite, prilikom prve upotrebe, da je uređaj koji ste dobili neispravan, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj. Svoju reklamaciju u roku od 14 dana nam možete javiti pozivom na broj telefona +387 (0) 30 732 100 ili pismeno na e-mail info@bmelektrika.ba.

Prilikom reklamiranja proizvoda, molimo vas da nam javite broj narudžbe u kojoj se nalazi reklamirani proizvod, broj računa ili vaše ime, prezime i broj telefona.

JAMSTVO I ROK POVRATA
Jamstvo ne pokriva kvarove nastale nestručnim rukovanjem, djelovanjem više sile (udar groma, požar, poplava i sl.), mehanička oštećenja, istrošenosti i sl. U slučaju da nije moguće izvršiti popravak ili zamjenu u roku od 45 dana od prijema robe na servis vraćamo Vam novac. Sve reklamacije rješavamo najkasnije u roku od 45 dana popravkom neispravnog proizvoda, zamjenom za novi ili povratom novca, ovisno o vrsti proizvoda i dogovoru s kupcem.

Troškovi povrata robe
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.